Přihláška

Přihlášky

Vzkaz rodičům letošních přihlášených táborníků na Kosák - už můžete posílat platby za tábor - tedy není-li vaše dítko v sekci "náhradník". Platby prosíme uskutečnit nejpozději do 15. 6. 2021 (nebo dle konkrétní domluvy jinak), pak dáme prostor náhradníkům. Děkujeme.

Bližší informace o táboře Vám rádi poskytneme i e-mailem nebo telefonicky:

e-mail:
taborkosak@email.cz
telefon:
hlavní vedoucí
Jana Žárská, mob.: +420 604 782 177
malý tábor 7-12 let:
Karolína Kárníková, mob.: +420 604 804 790
velký tábor 13-18 let:
Pavlína Sedláčková, mob.: +420 723 549 835

YMCA Praha a tým vedoucích tábora Kosák

Cena tábora

Cena tábora pro jednotlivé účastníky je 4000 Kč

Cena našeho tábora je přiměřená kvalitě a množství poskytovaných služeb. V ceně je zahrnuta strava účastníků 5x denně, veškeré jízdné a pojištění účastníků tábora pro případ úrazu. Vycházíme také vstříc účastníkům a jejich rodičům z větších rodin nabídkou "sourozenecké" slevy.

Přiměřenou cenu tábora se nám daří zajistit i díky dotaci MŠMT ČR a díky nezištné práci mnoha dobrovolných spolupracovníků. Mimo jiné všichni vedoucí jedou pracovat na tábor jako dobrovolníci, bez nároku na odměnu. Za to bychom jim rádi alespoň touto formou poděkovali.

Slevy

  • 500 Kč za sourozence. Pojedou-li na tábor např. tři sourozenci, jeden na tábor dětí a dva na tábor teenagerů, ušetří celkem 1500 Kč.
  • 500 Kč za aktivní pomoc při organizaci tábora. např. účast na stavění tábora, doprava batohů na tábor.
  • 400 Kč v případě vlastní dopravy na tábor a z tábora. (200 Kč při vlastní dopravě jen jedním směrem)

V případě jakéhokoliv dotazu se nás neváhejte zeptat.

Poučení o platbě účastnického poplatku

  1. Cena tábora (účastnický poplatek) je 4000 Kč. Cena zahrnuje pobyt na táboře včetně stravy, pojištění a dopravu. Pořadatel může přiznat slevu.
  2. Plaťte prosíme bankovním převodem na č.ú. 2000627451/2010, Fio Banka, variabilní symbol 6210. K přihlášce přiložte kopii dokladu o zaplacení tábora – napište na něj prosím variabilní symbol (VS: 6210). Bez této kopie nepovažujeme přihlášku za závaznou. Přihlášky přijímáme podle data zaplacení do vyčerpání kapacity tábora.
  3. Váš zaměstnavatel Vám může přispět na účastnický poplatek. Na tuto možnost se prosím u něj informujte. Potvrzení o přihlášení Vašeho dítěte na tábor Vám rádi vydáme. Fakturu pro Vašeho zaměstnavatele vystavíme na základě jeho písemné objednávky s uvedením jeho adresy a IČO.
  4. Tábor lze také zaplatit v hotovosti v kanceláři YMCA Praha, Na Poříčí 12, Praha 1, po předchozí telefonické domluvě na čísle: +420 224 872 128 (kancelář), případně +420 604 451 678 (Mariana - koordinátorka volnočasové sekce).
  5. Storno pobytu na táboře se řídí tímto dokumentem: storno.pdf

Ochrana soukromí

Fotografie

Veškeré fotografie umístěné na těchto internetových stránkách dokumentují život na táboře YMCA Praha Kosí potok téměř od jeho začátků v šerém dávnověku. Podle právního výkladu Zákona na ochranu osobních údajů není nutné v tomto případě žádat vyfotografovanou osobu nebo jejího právního zástupce (v případě nezletilých) o souhlas se zveřejněním fotografií.

Pokud by však ve Vás kterákoliv fotografie, na níž jste zobrazeni Vy nebo Vám svěřená osoba, budila pohoršení, sdělte nám to a my jí s omluvou z internetových stránek odstraníme.

Fotografie z táborů jsou jednou z nejdůležitějších součástí těchto internetových stránek. Jedna fotografie vypoví o atmosféře na táboře mnohem víc než desítky slov.

Ostatní citlivé údaje

Na přihlášce a dalších dokumentech, jejichž odevzdání je podmínkou přijetí do tábora, vyplňujete řadu citlivých údajů. Jejich poskytnutí je nutné pro zajištění bezpečnosti a zdravotní péče účastníků tábora resp. zajištění bezpečného předání nezletilého účastníka rodičům v případě předčasného odjezdu z tábora. Některé uvedené údaje jsou zároveň nezbytné pro uzavření smlouvy o poskytnutí služeb, kterou vlastně přihláška do tábora je. Prohlašujeme, že tyto údaje nepředáme žádné třetí osobě a využijeme je výhradně na zajištění tábora YMCA Praha na Kosím potoce 2021 a pro případné pozvání na další akce s tímto táborem spojené.

Děkujeme Vám za pochopení.

Tým vedoucích tábora YMCA Praha na Kosím potoce