YMCA

YMCA

YMCA je z anglického "Young Men's Christian Association", což se překládá se jako "Křesťanské sdružení mladých lidí"

YMCA je rozsáhlá mezinárodni organizace, která sdružuje lidi bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání…

YMCA pracuje ve 124 zemích světa, jsou sdruženy v Evropské (EAY) a Světové (WAY) alianci YMCA.

YMCA vznikla v r. 1844 v Anglii, v naší zemi pracuje od r. 1921. Po nuceném přerušení v r. 1951 byla její činnost znovu obnovena v r. 1990.

YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě.

YMCA sdružuje lidi bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání.

Poslání YMCA po celém světě vychází z těchto principů:

  • Usilovat o rovnost příležitostí a spravedlnost pro všechny
  • Vytvářet a upevňovat mezi lidmi prostředí lásky a porozumění
  • V YMCA a celé společnosti podporovat a prosazovat čestnost, opravdovost a tvořivost
  • Rozvíjet a upevňovat formy vedení a programů, které dokumentují rozmanitost a hloubku křesťanské zkušenosti
  • Pracovat pro rozvoj celého člověka
(Kampalské principy přijaty v Ugandě v r. 1973)

YMCA Praha - kontaktní údaje

YMCA Praha
Na Poříčí 12
110 00, Praha 1

IČ: 265 29 122

bankovní spojení: Komerční banka Praha 1 Havlíčkova ul.
číslo účtu: 94-1018610207/0100

web: www.praha.ymca.cz
e-mail: praha@ymca.cz
kontakt: YMCA Praha